Nova Coffee Washing Station

Nova Coffee Washing Station ligger i distriktet Gicumbi i norra Rwanda. Kaffe som kommer härifrån växer på gårdar som ligger på 1750 meters höjd, i rik vulkanisk jord, under en leende sol och ymniga regn. Ypperliga odlingsförhållandena som skapar ett mycket välsmakande kaffe.

Kaffestationen startades 2005 som en kooperativ minitvättstation. Under många år gjorde kooperativet mycket lite för att förbättra stationen och producerade en mycket liten volym. År 2013 beslutade Agnès Mukamushinja att köpa tvättstationen. De döpte verksamheten till Nova Coffee och hade som ambition att öka kapaciteten, producera bästa möjliga kaffe och använda stationen för att påverka samhället.

Att stödja odlingar som drivs av kvinnor i exempelvis Rwanda bidrar till att förbättra kvinnors levnadsförhållanden och deras roll i kaffeodlandet.

Idag drivs Nova Coffee Washing station av Agnès. Det är inte ovanligt med kvinnliga arbetare på kaffeodlingar. Tvärtom odlas 70 procent av världens kaffe på familjejordbruk där kvinnorna gör en stor del av arbetet. Däremot är det relativt ovanligt med kvinnor i ledande positioner och att de står som markägare.

Agnès är engagerad i flertalet sociala projekt och speciellt sådana som riktar sig mot kvinnor och deras familjer. Då de övertog farmen såg hon möjligheten i att få in de redan existerande kaffeodlingarna, som drevs med starka traditioner, i förädlingsarbetet på Nova Coffee. 

Hon är speciellt fokuserad på att få med de kaffeodlingar som sköttes av kvinnor eftersom hon ansåg att de höll en högre kvalitet på sina produkter.

Agnés beskriver kaffe som ett litet barn; båda kräver god vård och omsorg som små, annars kan de utveckla ”problem” när de växer upp. Hon menar att kvinnor har en naturlig inblick i vårdmetoder, oavsett om det är ett barn eller kaffe – vilket är anledningen till att hon ser kvinnor som oersättliga i kaffebranschen! 

Idag är Nova Coffee Washing Station en betydande del i det lokala lantbrukslivet. De lokala odlarna levererar sitt kaffe dit och över
150 personer, merparten kvinnor, arbetar där och lyfter därmed sin levnadsstandard.

Att involvera kvinnor i ekonomin och på arbetsmarknaden är en viktig del i kampen mot fattigdom. Och att stödja odlingar som drivs
av kvinnor i exempelvis Rwanda bidrar till att förbättra kvinnors levnads

Bönan från Washing Station finner du i vårt Mammas kaffe. Ett gott kaffe som framkommit med stolthet och passion. Odlade och handplockade av kvinnor i Rwanda, rostade på Carlsviks Kafferosteri. Ett välbalanserat kaffe med tydlig kropp och vinartad syra. Toner av fikon och citrus, med en söt avslutning. Ett kaffe väl värt att hylla mamma med!

  Mammas kaffe
Region Gicumbi, Rwandas norra provins
Farm Nova Washing Station
Odlad 1800-2000 möh
Process Tvättad samt soltorkad
Böna Arabica

Nova Coffee Washing Station

Nova Coffee Washing Station ligger i distriktet Gicumbi i norra Rwanda. Kaffe som kommer härifrån växer på gårdar som ligger på 1750 meters höjd, i rik vulkanisk jord, under en leende sol och ymniga regn. Ypperliga odlingsförhållandena som skapar ett mycket välsmakande kaffe.

Kaffestationen startades 2005 som en kooperativ minitvättstation. Under många år gjorde kooperativet mycket lite för att förbättra stationen och producerade en mycket liten volym. År 2013 beslutade Agnès Mukamushinja att köpa tvättstationen. De döpte verksamheten till Nova Coffee och hade som ambition att öka kapaciteten, producera bästa möjliga kaffe och använda stationen för att påverka samhället.

Att stödja odlingar som drivs av kvinnor i exempelvis Rwanda bidrar till att förbättra kvinnors levnadsförhållanden och deras roll i kaffeodlandet.

Idag drivs Nova Coffee Washing station av Agnès. Det är inte ovanligt med kvinnliga arbetare på kaffeodlingar. Tvärtom odlas 70 procent av världens kaffe på familjejordbruk där kvinnorna gör en stor del av arbetet. Däremot är det relativt ovanligt med kvinnor i ledande positioner och att de står som markägare.

Agnès är engagerad i flertalet sociala projekt och speciellt sådana som riktar sig mot kvinnor och deras familjer. Då de övertog farmen såg hon möjligheten i att få in de redan existerande kaffeodlingarna, som drevs med starka traditioner, i förädlingsarbetet på Nova Coffee. 

Hon är speciellt fokuserad på att få med de kaffeodlingar som sköttes av kvinnor eftersom hon ansåg att de höll en högre kvalitet på sina produkter.

Agnés beskriver kaffe som ett litet barn; båda kräver god vård och omsorg som små, annars kan de utveckla ”problem” när de växer upp. Hon menar att kvinnor har en naturlig inblick i vårdmetoder, oavsett om det är ett barn eller kaffe – vilket är anledningen till att hon ser kvinnor som oersättliga i kaffebranschen! 

Idag är Nova Coffee Washing Station en betydande del i det lokala lantbrukslivet. De lokala odlarna levererar sitt kaffe dit och över
150 personer, merparten kvinnor, arbetar där och lyfter därmed sin levnadsstandard.

Att involvera kvinnor i ekonomin och på arbetsmarknaden är en viktig del i kampen mot fattigdom. Och att stödja odlingar som drivs
av kvinnor i exempelvis Rwanda bidrar till att förbättra kvinnors levnads

Bönan från Washing Station finner du i vårt Mammakaffe. Ett gott kaffe som framkommit med stolthet och passion. Odlade och handplockade av kvinnor i Rwanda, rostade på Carlsviks Kafferosteri. Ett välbalanserat kaffe med tydlig kropp och vinartad syra. Toner av fikon och citrus, med en söt avslutning. Ett kaffe väl värt att hylla mamma med!
Mammas kaffe
Region Gicumbi, Rwandas norra provins
Farm Nova Washing Station
Odlad 1800-2000 möh
Process Tvättad samt soltorkad
Böna Arabia

Nova Coffee Washing Station